Opphev fredningen av dårlige lærere!

Espen Andersen
Aftenposten, september 2003


Det nærmer seg valgtider, og stikkordet er kvalitet i skolen – uten at noen politikere vil definere begrepet nærmere. Som Aftenposten har påpekt, definerer skoleelevene det som at ”læreren er flink til å lære bort”.  Og det har de jo rett i.

De fleste lærere er flinke til å lære bort – engasjerte og engasjerende – men unntak finnes: Lærere som er faglig svake, mangler evne til å gjøre fag levende eller ikke klarer å holde styr på elevene.

Selv hadde jeg en lærer som slo til meg med knyttneven – uten konsekvenser – og en som stod og mumlet lavt og monotont uten tilhørere, knugende på læreboken. Min kone hadde en historie- og norsklærer som kun snakket om Hitler og Ibsen. Mine barn har hatt engelsklærere som ikke kan engelsk, en klasseforstander uten autoritet, og i et tilfelle en lærer så gjennomført udugelig at rektor lovet foreldrene at vedkommende aldri skulle ha klassen alene mer.

Kvalitet og kvalitetsarbeid er industrielle begreper, som opprinnelig betegnet en systematisk utluking av feil i en produksjonsprosess. En skole er ikke en produksjonslinje, men kvalitetsarbeid vil alltid være et spørsmål om å fremheve og belønne det som er bra – gode lærerne og hvordan de arbeider, for eksempel – og å fjerne eller forbedre det som er dårlig.

Men selv svært dårlige lærere fjernes ikke. Som en skolepolitiker engang fortalte meg: ”Man blir ikke sparket som lærer med mindre man er praktiserende pedofil”. I følge Utdanningsforbundet – lærernes egen fagforening – kan man si opp dårlige lærere, gitt at visse prosesser følges. Problemet er at arbeidsgiverne ikke tør.

I stedet sendes dårlige lærere på kurs, flyttes mellom skoler som en varm potet, fordeles i små porsjoner til flere klasser eller settes til å undervise ”mindre sentrale” fag som musikk. Siden de ikke får annet arbeid, kan de bli værende, med høy ansiennitet og formalkompetanse til de er både den dyreste og dårligste læreren på skolen. Og når det kuttes i lærerstaben, slik det skjedde nylig etter et velfortjent lønnshopp, er det ansiennitetsprinsippet som gjelder og de unge nyutdannede som må gå.

Jeg mener ikke man skal innlede noen klappjakt på alle som ikke er stjerneformidlere.  Men kvalitetsforbedring i skolen vil kreve at man systematisk kvitter seg med de få lærerne – kanskje en eller to av hundre – som ikke burde vært der, som ødelegger elevenes lærelyst, og som opptar ressurser som kunne vært brukt på lærere av langt høyere kvalitet.

Derfor, kjære politikere – hvor mange dårlige lærere har dere tenkt å kvitte dere med i neste valgperiode?


Denne side på http://www.espen.com/papers/opphevfreding.html.
Kontaktinformasjon på http://www.espen.com/contact.html.