Managementprogrammet

Informasjonsteknologi: Innovasjon & Ledelse

Modul 3: Fra Forretningsbehov til løsninger

Modulansvarlig:  Førsteamanuensis Espen Andersen
Institutt:  Teknologiledelse
Tidspunkt:  9. til 12. februar 2000 (Oslo) og 16. til 19 februar (Stavanger)
Sted:  BI-LU, Ekeberg og BI-Stavanger

[Hensikt med modulen] [Litteratur og lesekrav] [Detaljert plan] [Espen Andersen's hjemmeside]


Hensikten med modulen:

En bedrifts konkurranseevne avgjøres idag ikke bare av hvor effektivt den kan drives, men mer og mer av hvor hurtig den kan tilpasse seg uforutsette endringer i markedet. Dette setter store krav til hvordan informasjonssystemer utvikles og tilpasses. Samtidig fører økt teknologisk kompleksitet og høye brukerforventninger til at den tradisjonelle systemutviklingsfunksjonen i mange bedrifter ikke har kapasitet til å levere de nødvendige informasjonssystemer. Dette betyr at nye, mer effektive modeller for systemutvikling må tas i bruk. Denne modulens målsetting er å gi en oversikt over alternative måter å definere, utvikle og implementere avanserte informasjonssystemer -- samt sammenhengen mellom måten dette gjøres på og bedriftens målsetting og konkurransesituasjon.

Emneoversikt (kommer til å endres)

Litteratur og lesekrav

Deltagerne skal lese følgende før modulen starter:

Seminarplan

OBS!! Vil endres noe!!

Onsdag

Torsdag Fredag Lørdag

BI Stiftelsens hjemmeside

Espen Andersen's hjemmeside
Sist oppdatert: 26. januar 2000

Kommentarer til Espen Andersen eller webmaster@bi.no