GRA2329 IT i global forretningsvirksomhet - 1997

[Siste nytt] [Administrivia] [Seminarplan] [Foreleser] [Deltagere] [Litteraturen] [Studiehåndboksbeskrivelse] [Aktuelle linker](Java applet fjernet etter ønske fra en student med langsomt modem og enda langsommere PC)


Siste Nytt


Administrivia

Dataverktøy
Seminaret vil være gjennomsyret av informasjonsteknologi: Utleveringer, beskjeder, diskusjoner (bortsett fra i klasserommet, og kanskje der også) og alle innleveringer vil foregå elektronisk. Studentene forutsettes å delta aktivt i diskusjoner og elektroniske konferanser, og vil ha stor frihet i å fastsette emner for forelesninger og fagoppgave. Studenter som kan tenke seg å starte forretningsvirksomhet ved hjelp av Internet er spesielt oppfordret til å ta seminaret.

Evaluering
må jo også til... Dette er et spesialiseringskurs, så foreleser regner med at folk er her fordi de er interessert og har bruk for kurset. Derfor blir evalueringen som følger:


Detaljert seminarplan
Diktatorisk rett til endringer forbeholdes på det sterkeste....
Datoer ikke oppdatert!!!!!!

Dato/foreleser Emne Forberedelse
Tirsdag 7. januar
8:30-11:15
Aud. 5
Espen Andersen
Innledning, kursoversikt, arbeidsform, administrivia
Litt om Internet og Internet's historie, [tidslinje] teknologi-innovasjon, litteraturen, bruk av kurset.
Les Negroponte (introduksjon og kapittel 1), samt Utterback (introduksjon og kapittel 1). Besøk MIT Media Lab's webside. Kikk på Internett undersøkelsen fra Norsk Gallup Institutt AS.
Tenk over:
Hva vil det si å være digital? Går det an å være digital i Norge?
Onsdag 8. januar
12:00-14:00
Underv.rom 3
Espen Andersen og
Rolf Bjørnskau
Kjapp opplæring i HTML programmering (for de som trenger det) samt bruk av andre Internet-verktøy. Les noe om HTML programmering, last ned noen verktøy, ta med egen notebook/laptop PC.
Tenk over: Hvordan kan jeg organisere arbeidet med å lage og oppdatere Web-sider?
Tirsdag 14. januar
8:30-11:15
Aud. 5
Espen Andersen
Teknologisk utvikling og innovasjon: Å lære fra historien. Les: McKenney: Chapter 1, Chapter 3 og 4: Bank og America og American Airlines. Utterback: Kapittel 7.
Tenk over:
Hvilken relevans har disse "gamle" historiene for et firma som går på Internet nå?
Innlevering:Lage egen hjemmeside, med presentasjon av deg selv og hva du ønsker å få ut av dette kurset.
Tirsdag 21. januar
8:30-11:15
Aud. 5
Espen Andersen
IT som konkurransevåpen Les: McKenney (kapittel 4) om SABRE, Baxter Travenol (nå kalt Allegiance) og USAA. Besøk Web sidene til Federal Express, UPS, Marshall Industries, og American Airlines. Les også PC Week's artikkel om Sabre og Internet.
Lever (newsgroup) 1 side med forslag til fagoppgave.
Mandag 27. januar
19:45-21:00
Polyteknisk forening
Rosenkrantzgate 7III
Espen Andersen
"Å putte en bedrift på Internet: Strategiske og operasjonelle endringer." (foredrag) Les Buday, Champy og Nohria's The Rise of the Electronic Community. Forbered og still ett intelligent spørsmål. Møt presis (kanskje kommer kongen...) og husk slips....
Fredag 31. januar
OBS!!! Merk dato!!!
8:30-11:15
Aud. 5
Espen Andersen
Telekommunikasjonsmarkedet Les Negroponte kapittel 6, besøk Hal Varian og les om Internet og økonomi, og særlig om prissetting av tjenester i mangel på grensekostnad. Les The Economist artikkelen The Death of Distance, Per Vassbotn's kommentar om Televerkets prissetting, og Tormod Hermansen's svar i Dagbladet.
Lever: Ca. 20 linjer (i newsgroup) med svar på spørsmålene: Hva bør Telenor gjøre for å overleve i et frikonkurransemarked? Bør norsk telemarked være fritt?
Tirsdag 4. februar
8:30-11:15
Aud. 5
Espen Andersen
Lov og rett i cyberspace: Anarki eller reguleringsstyring? Les Negroponte kapittel 2, 4 og 11, Espen Anderen's Encryption and the Internet... og Jon Bing's Menneskers verk . Besøk Ståle Schumacher's International PGP home page og Institutt for Rettsinformatikks side om juss i elektroniske markeder. Les om NPSS (et nordisk initiativ til sikker email). Finn ut hva en cookie er, og tenk over om dette er en "invasion of privacy". For en virkelig uttømmende og veloverveid drøfting, see Industry Canada's utredning om "offensive material on digital media".
Tirsdag 11. februar
8:30-11:15
Aud. 5
Espen Andersen
Internet som kommersiell platform: Betalingsformer, markedsføring, kunderelasjoner Besøk Web-sidene til Mondex, Digicash, First Virtual og Cybercash. Forstå hva det er som er spesielt med hver enkelt tilnærmingsmåte. Les Dan Farmer's SATAN-baserte undersøkelse av Internet-sikkerhet. Besøk Open Market og Posten's Torget.
Lever: Minioppgave: 1 firma som har tjent penger på Internett--og om de vil være her om 3 år. (ca. 3 sider, Web-basert).
Tirsdag 18. februar
8:30-11:15
Aud. 5
Gjesteforeleser:
Tor Jakob Ramsøy, tidligere
Avatar Innovation og
Andersen Consulting
"Intelligente agenter og andre innovasjoner som bryter etablerte verdikjeder" (foredrag) Kikk på Red Herring's reportasje om Patti Maes' Firefly. Les også en kritisk kommentar til Firefly fra Salon Magazine. For de virkelig interesserte, se om dere kan finne Jay D. Williams (expected March 1996): Agents, Bots and other Internet Beasties, Sams.net publishing.
Alle arbeidsgrupper leverer en 10 minutters presentasjon av sin fagoppgave (max. 3 slides, enten PowerPoint (drop i newsgroup) eller som Web presentasjon) for neste uke.
Tirsdag 25. februar
8:30-11:15
Aud. 5
Espen Andersen
(Siste forelesning)
Studentpresentasjoner
Oppsummering
Være forberedt på å presentere din fagoppgave.
Være forberedt på å gi kurskritikk (konstruktiv, forhåpentligvis).


Litteratur

Atoms: Disse bøkene, samt et abbonement på Wired Magazine (evt. Hotwired), Upside eller the Red Herring (for de mer finansielt interesserte) er bra som bakgrunnsmateriale (og dessuten interessant lesning, kurs eller ikke kurs). De som ønsker å skaffe seg litt erfaring med "electronic commerce" burde kanskje kjøpe dem hos Amazon (USA) eller Blackwell (England).

Bits: hva man måtte finne på BRINT eller andre steder på Internet med noen relevans for dagens tema.


BI Stiftelsens hjemmeside

Espen Andersen's hjemmeside
Sist oppdatert: 10. juni 1997.

Kommentarer til Espen Andersen eller webmaster@bi.no