GRA2341 Strategi og IT

IT Strategy
Høsten 1999
[Siste nytt] [Administrivia] [Seminarplan] [Bo Hjort Christensen] [Espen Andersen] [Faggruppen Informasjonsledelse] [Deltagere] [Litteraturen] [Studiehåndboksbeskrivelse] [Diskusjonsgruppe] [Innleveringsgruppe] [Aktuelle linker] [Tidligere kurs: 1997 | 1998]


Siste Nytt


Administrivia

Dataverktøy
Seminaret vil være gjennomsyret av informasjonsteknologi: Utleveringer, beskjeder, diskusjoner (bortsett fra i klasserommet, og kanskje der også) og alle innleveringer vil foregå elektronisk. Studentene forutsettes å delta aktivt i diskusjoner og elektroniske konferanser.

Evaluering
Dette er et spesialiseringskurs, så foreleserne regner med at folk er her fordi de er interessert og har bruk for kurset. Derfor blir evalueringen som følger:

Fagoppgave
Fagoppgaven innleveres innen den 18. november kl. 15:00. Den skal være på max. 20 sider, og ikke bindes inn, men leveres som standard A4 med stift i øvre venstre hjørne. Inntil 3 studenter pr. oppgave, bruk sunn fornuft ved layout m.v. (Farger, skrifttyper m.v. har svært liten betydning for karakteren, men ryddighet har.)

Fagoppgavetemaer -- eksempler
Dette er eksempler på fagoppgave temaer -- de er ikke ment som fullverdige oppgavetekster. Poenget er at dere selv skal utvikle en god oppgavetekst og en tilhørende problemformulering.  Hvis dette har noe med diplomoppgaven deres å gjøre, er dette helt i orden fra vår side.... 
Detaljert seminarplan
Diktatorisk rett til endringer forbeholdes på det sterkeste....
Dato/foreleser Emne Forberedelse
1
Mandag 20. sept.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Bo H. Christensen og Espen Andersen
Innledning, kursoversikt, arbeidsform, administrivia

Trender som har innvirkning på våre strategiske valg

Les:
 • JW&PG kapittel 1
 • Stabell, C. B. and Ø. D. Fjeldstad (1998). “Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops and Networks.” Strategic Management Journal 19: 413-437.
 • Espen Andersen og Øystein Fjeldstad: IT in Chains, Shops & Networks (PPT file, 857Kb)
Tenk over:
 • Hva vil du ha ut av kurset?
 • Til neste gang: Skrive 10 linjer om din IT-erfaring, og 10 linjer om "Hva GRA2341 vil gi meg" i innleveringsgruppen. Ta også en kikk innom diskusjonsgruppen.
2
Mandag 27. sept.
14:00 - 16:45 Merk tiden!!!!!
Aud. 2
Espen Andersen 
Strategic systems in value chains Les:  Tenk over:
 • Med utgangspunkt i Porter & Millar's artikkel, hvordan bruker Dell informasjonsteknologi for å oppnå konkurransefortrinn?
 • Hvilke økonomiske konsekvenser har Dell's bruk av JIT og flexible manufacturing?
 • Hva er I2 Technologies kjent for, og hva tilfører deres systemer en kjede-bedrift?
3
Mandag 4. okt.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Bo Hjort Christensen
Arkitekturanalyse/systemrevisjon Les: Tenk over:
 • Hva er IS/IT arkitektens rolle i forbindelse med

 • utarbeidelse av IS/IT strategier?
Lever:
 • 1 side, papir, med forslag til fagoppgave
4
Mandag 11. okt.
13:45 - ca. 17:00
Andersen Consulting Norge, Drammensveien 165, Skøyen.
Petter Merok, Andersen Consulting
Espen Andersen
Strategiske systemer i verdiverksteder -- kunnskapsrepresentasjon og kollaborative systemer. Les: 
 • W&G kap 5.
 • Ikujiro Nonaka (1991): The Knowledge-Creating Company, Harvard Business Review, November-December (du finner et PDF-dokument med notater fra en presentasjon av Nonaka her.)
 • Yogesh Malhotra's oversikt over Knowledge Management
 • InformationWEEK om Coopers & Lybrand's erfaringer med Notes
Tenk over:
 • Hva skal til for at et kollaborativt system blir vellykket (ta utgangspunkt i diskusjonsgruppen for dette kurset, og lever skriv din mening der)
 • Se på figuren side 230 i W&G--hvordan skiller verdikjeden seg for dette firmaet fra en industribedrift?  Hvor skjer verdiskapningen?
5
Mandag 18. okt.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Espen Andersen
Strategiske systemer i verdinettverk -- contract management, service delivery and infrastructure maintenance.

Vi kommer til å studere et firma -- American Airlines -- nøye for å få et innblikk i hvordan informasjonsteknologi kan gi konkurransefortrinn.

Les:
 • Hopper, M. D. (1990). Rattling SABRE--New Ways to Compete on Information. Harvard Business Review(May-June), 118-125.
 • Copeland, D. G., & McKenney, J. L. (1988). Airline Reservations Systems: Lessons from History. MIS Quarterly(September), 353-370.
 • Davis, P. (1994). “Airline Ties Profitability Yield to Management.” SIAM News 27(5).
Tenk over:
 • Hvordan ser flytransportindustrien ut ihht. Porter's "five forces" modell?
 • Hvordan endrer American Airlines' bruk av IT dere konkurransesituasjon?
 • Hvordan kan man, iflg. Hopper, få konkurransemessige fortrinn fra bruk av informasjonsteknologi?
6
Mandag 25. okt.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Bo H. Christensen 
Strategiprosesser - Henderson & Venkatraman Les:
7
Mandag 1. nov.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Bo Hjort Christensen
IT og økonomi, kost/nytteanalyser, risikoanalyser Les: 
 • JW&PG: Kapittel 10 
Tenk over: 
 • Hvordan påvirkes kost/nytte analysen når investeringstriggeren er av teknologisk karakter, eller når investeringen i utgangspunktet "bare" er en utskifting av komponenter der nytten allerede er tatt til inntekt?
8
Mandag 8. nov.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Espen Andersen 
The economics of investing in and using information technology
One of the hardest problems of managing IT is deciding on how much to spend on IT and understanding what the economic effect of the investment is.  We will look at this topic both from the viewpoint of a single company and by exsamining data from many companies.

Study question to be mailed in to Espen (and please click on this link to do it.) (Max 200 words, must be in by 10am Monday morning.)
1. What goals and justifications did American have with InterAAct? How did they evolve over time? (max 200 words!!!!)

Further study questions:
2. How does the implementation process and technical architecture of InterAAct meet the project's objectives in Case A? How about in case B?
3. (Spend some time on this -- it will be discussed in class!) Imagine you are a CEO worrying about whether your company is spending too much or not enough on information technology. How would the InformationWEEK 500 study help you? For help with the analysis, here's an Excel worksheet with the numbers. (Also available as Excel 4.0 workbook and Lotus 1-2-3 v.4) Use Shift-mouseclick to download the file to your own computer, then analyze it there using Excel or another spreadsheet.

Les
 • Hitt, L., & Brynjolfsson, E. (1996). Productivity, Business Profitability, and Consumer Surplus: Three Different Measures of Information Technology Value. MIS Quarterly, 20(2), 121-142.
 • The InformationWEEK 500, InformationWEEK, September 1996.  The main article is available here, the individual charts (which correspond to what you have in the spreadsheets) are here, in PDF format. I suggest you try to analyze one particular industry, for instance Aerospace/Manufacturing, Banking or Telecommunications, and then look at the bigger chart (or spreadsheet) to compare across industries.
 • Case: American Airlines: The InterAAct Project (A & B)
9/10
Mandag 15. nov.
12:00 - 17:00 Merk tiden!
Aud. 2
Bo H. Christensen og Espen Andersen
Studentpresentasjoner
Oppsummering 
Være forberedt på å presentere din fagoppgave: Hver gruppe forbereder 2 - to - transparenter i Powerpoint eller annet elektronisk format (må kunne åpnes med Powerpoint 97--vennligst sjekk dette). Den første transparenten skal inneholde problemstilling og fremgangsmåte for fagoppgaven, den andre konklusjoner så langt. Sendes som e-mail attachment til Espen Andersen innen mandag 15. nov. kl. 08:00. Et utvalg av gruppene presenterer sine fagoppgaver i auditoriet--men alle må være forberedt på å presentere. Gruppenes presentasjoner (innhold og utførelse) blir løpende vurdert av foreleserne.

Være forberedt på å gi kurskritikk (konstruktiv, forhåpentligvis).


Litteratur

Hovedlitteratur: John Ward & Pat Griffiths: Strategic Planning for Information Systems, 2nd edition, Wiley, 1996

Bits: hva man måtte finne på BRINT eller andre steder på Internet med noen relevans for dagens tema.


BI Stiftelsens hjemmeside

[Espen Andersens hjemmeside | Bo Hjort Christensens hjemmeside]
Sist oppdatert: 20. oktober 1999.
Kommentarer til Espen Andersen eller webmaster@bi.no