GRA2341 Strategi og IT

IT Strategy
Høsten 2000/Fall 2000
[Siste nytt] [Administrivia] [Seminarplan] [Bo Hjort Christensen] [Espen Andersen] [Faggruppen Informasjonsledelse] [Deltagere] [Litteraturen] [Studiehåndboksbeskrivelse] [Diskusjonsgruppe] [Innleveringsgruppe] [Tidligere kurs: 1997 | 1998 | 1999 ]


Siste Nytt


Administrivia

Dataverktøy
Seminaret vil være gjennomsyret av informasjonsteknologi: Utleveringer, beskjeder, diskusjoner (bortsett fra i klasserommet, og kanskje der også) og alle innleveringer vil foregå elektronisk. Studentene forutsettes å delta aktivt i diskusjoner og elektroniske konferanser.

Evaluering
Dette er et spesialiseringskurs, så foreleserne regner med at folk er her fordi de er interessert og har bruk for kurset. Derfor blir evalueringen som følger:

Fagoppgave
Fagoppgaven innleveres innen den 24. november kl. 15:00. Den skal være på max. 20 sider, og ikke bindes inn, men leveres som standard A4 med stift i øvre venstre hjørne. Inntil 3 studenter pr. oppgave, bruk sunn fornuft ved layout m.v. (Farger, skrifttyper m.v. har svært liten betydning for karakteren, men ryddighet er et stort pluss.)

Fagoppgavetemaer -- eksempler
Dette er eksempler på fagoppgave temaer -- de er ikke ment som fullverdige oppgavetekster. Poenget er at dere selv skal utvikle en god oppgavetekst og en tilhørende problemformulering.  Hvis dette har noe med diplomoppgaven deres å gjøre, er dette helt i orden fra vår side.... 
Detaljert seminarplan
Diktatorisk rett til endringer forbeholdes på det sterkeste....
Dato/foreleser Emne Forberedelse
1
Onsdag 20. sept.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Espen Andersen
Innledning, kursoversikt, arbeidsform, administrivia

Trender som har innvirkning på våre strategiske valg

Les:
 • JW&PG kapittel 1
 • Stabell, C. B. and Ø. D. Fjeldstad (1998). “Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops and Networks.” Strategic Management Journal 19: 413-437.
 • Espen Andersen: IT in Chains, Shops & Networks (PDF, 1075K)
Tenk over:
 • Hva vil du ha ut av kurset?
 • Til neste gang: Skrive (10 linjer -- ikke mer!!!) om din IT-erfaring, og 10 linjer om "Hva GRA2341 vil gi meg" i innleveringsgruppen. Ta også en kikk innom diskusjonsgruppen.
2
Onsdag 27. sept.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Bo H. Christensen 
Arkitekturanalyse/systemrevisjon Les: Tenk over:
 • Hva er IS/IT arkitektens rolle i forbindelse med

 • utarbeidelse av IS/IT strategier?
3
Onsdag 4. okt.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Espen Andersen
Strategic systems in value chains Les: 
 • JW&PG kapittel 2
 • Porter, M. E., & Millar, V. E. (1985). How information gives you competitive advantage. Harvard Business Review(July-August), 149-160.
 • Davenport, T. H. (1998). “Putting the Enterprise into the Enterprise System.” Harvard Business Review (July-August): 121-131. 
 • Case: Dell Online (HBS 9-598-116).
 • Case: Cisco Systems (HBS 9-398-127) and Cisco Systems: Implementing ERP (HBS 9-699-022).
 • Hvis dere får tid:

 • Pearlson & Yeh: Dell Computer Corporation: A Zero-Time Organization (word document), The IC2 Zero-Time Project, University of Texas
Tenk over:
 • Med utgangspunkt i Porter & Millar's artikkel, hvordan bruker Dell informasjonsteknologi for å oppnå konkurransefortrinn?
 • Hvilke økonomiske konsekvenser har Dell's bruk av JIT og flexible manufacturing?
 • Hva er I2 Technologies kjent for, og hva tilfører deres systemer en kjede-bedrift?
 • Hvilken betydning har Cisco's arkitektur for deres forretningsmessige utvikling?
 • Hvordan er Cisco's opplevelse med ERP implementering i forhold til de fleste andre firma?  Hvorfor?
Lever:
 • 1 side, papir, med forslag til fagoppgave
4
Onsdag 11. okt.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Bo H. Christensen
Strategiprosesser - Henderson & Venkatraman Les:
5
Onsdag 18. okt.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Espen Andersen
Strategiske systemer i verdiverksteder -- kunnskapsrepresentasjon og kollaborative systemer. Les: 
 • W&G kap 5.
 • Hansen, M., N. Nohria, et al. (1999). “What is your strategy for managing knowledge?” Harvard Business Review (March-April): 106-116.
 • Ikujiro Nonaka (1991): The Knowledge-Creating Company, Harvard Business Review, November-December (du finner et PDF-dokument med notater fra en presentasjon av Nonaka her.)
 • Case: Knowledge Management at Andersen Consulting (HBS 9-499-032)
 • Case: Knowledge Management at McKinsey (HBS 9-396-357) 
 • Yogesh Malhotra's oversikt over Knowledge Management
 • InformationWEEK om Coopers & Lybrand's erfaringer med Notes
Tenk over:
 • Hva skal til for at et kollaborativt system blir vellykket (ta utgangspunkt i diskusjonsgruppen for dette kurset, og lever skriv din mening der)
 • Se på figuren side 230 i W&G--hvordan skiller verdikjeden seg for dette firmaet fra en industribedrift?  Hvor skjer verdiskapningen?
6
Onsdag 25. okt.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Espen Andersen 
Strategiske systemer i verdinettverk -- contract management, service delivery and infrastructure maintenance.

Vi kommer til å studere et firma -- American Airlines -- nøye for å få et innblikk i hvordan informasjonsteknologi kan gi konkurransefortrinn, og sammenligne denne bransjen med andre nettverksbransjer som forsikring, banker, bakketransport og telekommunikasjon.

  Les:
 • Hopper, M. D. (1990). Rattling SABRE--New Ways to Compete on Information. Harvard Business Review(May-June), 118-125.
 • Letters to the editor of HBR reflecting on this article.
 • Copeland, D. G., & McKenney, J. L. (1988). Airline Reservations Systems: Lessons from History. MIS Quarterly(September), 353-370.
 • Davis, P. (1994). “Airline Ties Profitability Yield to Management.” SIAM News 27(5).
 • Fjeldstad, Ø. (1998). The Value System in Telecommunications. European Telecommunications Liberalisation. K. A. Eliassen and M. Sjøvaag, Routledge.
Tenk over:
 • Hvordan ser flytransportindustrien ut ihht. Porter's "five forces" modell?
 • Hvordan endrer American Airlines' bruk av IT dere konkurransesituasjon?
 • Hvordan kan man, iflg. Hopper, få konkurransemessige fortrinn fra bruk av informasjonsteknologi?
 • Hvordan skiller telekommunikasjonsbransjen seg fra flybransjen?
7
Onsdag 1. nov.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Bo H. Christensen
IT og økonomi, kost/nytteanalyser, risikoanalyser Les: 
 • JW&PG: Kapittel 10 
Tenk over: 
 • Hvordan påvirkes kost/nytte analysen når investeringstriggeren er av teknologisk karakter, eller når investeringen i utgangspunktet "bare" er en utskifting av komponenter der nytten allerede er tatt til inntekt?
8
Onsdag 8. nov.
12:00 - 14:45
Aud. 2
Bo H. Christensen
(Kommer senere) Les
9/10
Tirsdag 21 nov.
Merk dagen!!!
12:00 - 17:00
Aud. (kommer senere)
Bo H. Christensen og Espen Andersen
Studentpresentasjoner
Oppsummering 
Være forberedt på å presentere din fagoppgave: Hver gruppe forbereder 2 - to - transparenter i Powerpoint eller annet elektronisk format (må kunne åpnes med Powerpoint 97--vennligst sjekk dette). Den første transparenten skal inneholde problemstilling og fremgangsmåte for fagoppgaven, den andre konklusjoner så langt. Sendes som e-mail attachment til Espen Andersen innen mandag 20. nov. kl. 08:00. Et utvalg av gruppene presenterer sine fagoppgaver i auditoriet--men alle må være forberedt på å presentere. Gruppenes presentasjoner (innhold og utførelse) blir løpende vurdert av foreleserne.

Være forberedt på å gi kurskritikk (konstruktiv, forhåpentligvis).


Litteratur

Hovedlitteratur: John Ward & Pat Griffiths: Strategic Planning for Information Systems, 2nd edition, Wiley, 1996

Bits: hva man måtte finne på BRINT eller andre steder på Internet med noen relevans for dagens tema.


BI Stiftelsens hjemmeside

[Espen Andersens hjemmeside | Bo Hjort Christensens hjemmeside]
Sist oppdatert: 19. oktober 2000.
Kommentarer til Espen Andersen eller webmaster@bi.no